Nákladný život na dluh

11.led 2021

Paní Lucie (32 let) je bezdětná svobodná živnostnice. Podniká v oboru kosmetiky. Dle obsahu insolvenčního spisu jí příjmy z podnikatelské činnosti pohříchu zdaleka nestačily na náklady spojené s jejím životním stylem. Pronajala si byt na lukrativní adrese, kde pořádala bujaré večírky. Pořídila si luxusní vozidlo. Dokonce si za peníze věřitelů nechala udělat nová ňadra. Když se výše dluhů začala limitně blížit 2 milionům korun, požádala soud o ochranu před jejími věřiteli a beneficium oddlužení. Tedy týden předtím si ještě stihla tzv. „na poslední chvíli“ koupit zcela nový iPhone, jehož kupní cenu požádala rozprostřít na dva roky pravidelných měsíčních splátek, z nichž neuhradila ani jedinou.

Příjmy z podnikatelské činnosti paní Lucie, které přiznává insolvenčnímu soudu, jsou bohužel nižší než nezabavitelné minimum. Insolvenční správce jí tak nesmí nic srážet. Na její oddlužení ovšem přispívá svým darem třetí osoba hradící přesně takovou částku, aby paní Lucie po pěti letech oddlužení dosáhla 30% uspokojení věřitelů. Tj. minimální míry uspokojení nezajištěných věřitelů, kterou vyžadoval insolvenční zákon do 1. června tohoto roku. Poté jí soud promine zbytek. Paní Lucie tak svým věřitelům nevrátí cca 1.330.000,- Kč plus smluvní úroky, úroky z prodlení a smluvní pokuty za dobu trvání oddlužení.