Nová aplikace pomáhá vězňům s dluhy

09.srp 2021

Vězni a dluhy, chtělo by se až říct, že jsou neoddělitelně propojeni. Dle průzkumu se 87 % českých vězňů potýká s dluhy. A že jich není vůbec málo. Statisticky vychází na každého z nich až 20 dluhů, z toho je okolo 13 exekucí. Téměř polovina odsouzených (45 %) páchala trestnou činnost zejména kvůli pocitu, že nemá dostatek finančních prostředků. Průměrný dluh se pohybuje ve výši 793 tisíc korun. To také byly některé z argumentů, proč se Vězeňská služba společně se sociálními pracovníky a sociálními kurátory, ve spolupráci se spolkem Lighthouse pustila do dlouhodobého projektu, který by měl lidem ve výkonu trestu nejen pomoci zorientovat se ve svých dluzích, ukázat postup a naučit je zodpovědnému přístupu, ale zejména pracovat s nimi i po propuštění.

Kvůli restrikcím v období covid-19, nebo i díky těmto restrikcím, kdy nemohli dluhoví poradci docházet do věznic a neměli jinou možnost, jak s vězni komunikovat, vznikl nápad na vytvoření aplikace „Průvodce základy dluhového poradenství.“ Je to přece snadné, aplikaci si stáhneme a můžeme používat. Jenže v tom vězeňském světě to tak snadné není. Bylo nejdříve nutné vymyslet a následně zrealizovat nákup tabletů dle přísných bezpečnostních požadavků, na kterých aplikace poběží. Samotná aplikace mapuje život dluhu od vzniku u věřitele, přes vymáhání u inkasních agentur, přes soudy, exekuce až po oddlužení. Aplikace by odsouzeným měla pomoci utřídit si své dluhy, zorientovat se, kdo je věřitelem, zjistit, v jaké fázi jejich dluhy jsou a následně s věřiteli komunikovat. Jak uvedla Jana Tatýrková, výkonná ředitelka Asociace inkasních agentur, která se podílela na přípravě lekce o inkasních agenturách, líbí se jí, že aplikace mapuje celý život dluhu. Často totiž dochází k tomu, že se vytrhávají jednotlivé části z kontextu a řeší se ta daná část bez návaznosti na ty ostatní. Mimosoudní inkaso pohledávek se pro jistotu neřeší vůbec. Jenže tyto jednotlivé části spolu úzce souvisí a na sebe navazují. Současně by uvítala podobnou aplikaci pro vzdělávání finanční gramotnosti ve školách. Dluhoví poradci také velmi ocenili dohodu s inkasními agenturami, které přislíbily akceptovat plné moci bez ověření podpisu, ale s doložením potvrzení věznice.

Málo kdo si v dnešní době umí představit život bez počítače, telefonu a vše řešit pouze dopisem. Pošle dopis a čeká, jestli dorazí nějaká odpověď. Zase dopisem. A tímto způsobem se vězni snaží řešit i své dluhy. A když už vydají peníze za známku na dopis, což je pro ně velká částka, znamená to, že o domluvu mají zájem. Věříme, že pomoci vězňům s vyřešením jejich dluhů v průběhu trestu můžeme dosáhnout razantního snížení recidivy.

Photo by Matthew Henry from Burst