Stát vůbec nerespektuje názory starostů na oddlužení

16.čen 2021

Česká republika připravuje v roce 2021 vážné zásahy do historicky zakotvených vztahů mezi věřiteli a dlužníky. Kromě odpuštění určité kategorie dluhů v rámci exekucí se jedná o zásadní změnu podmínek oddlužení. Přijetím vládního návrhu novely insolvenčního zákona by došlo ke schválení svým způsobem dluhové amnestie. Dlužník s průměrnými dluhy 1,2 mil. Kč by za tři roky mohl zaplatit 40 tisíc Kč (pouhá 3 % svého dluhu) a při prokázání veškerého úsilí by byl od dluhů osvobozen. Tento princip by platil nejenom pro ohrožené osoby jako jsou invalidé, senioři či matky samoživitelky, ale pro každého dlužníka.

Co tomu říkají lidé, kteří jsou dlužníkům blízko? InsolCentrum zpracovalo pro Svaz měst a obcí průzkum postojů starostů k zadlužení občanů a novele insolvenčního zákona. Ankety se zúčastnil významný vzorek 564 starostů z obcí a měst napříč všemi kraji v ČR. Z ankety vyplynulo, že 94 % starostů považuje plošné oddlužení za 3 roky při podstatném snížení hranice splacených dluhů za nesprávné.

Navrhovaná novela oddlužení počítá s plošným oddlužením za 3 roky, jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele. Dlužník při vynaložení veškerého úsilí bude oddlužen, pokud věřitelům uhradí 36 × 1 089 Kč, tj. 39 204 Kč bez ohledu na výši svého dluhu.

Otázka z ankety: Plošné oddlužení za tři roky při významném snížení minimální hranice splacených dluhů je přístupem, který

Zdroj: InsolCentrum

Starostové se staví negativně k plošnému mírnění podmínek oddlužení zaměřenému na všechny dlužníky bez ohledu na jejich specifika – zdravotní stav, hendikepy či socioekonomický status. Zejména upozorňují na to, že v enormně krátké tříleté lhůtě si dlužníci nemohou uvědomit závažnost zadlužení a zvyknout si na režim úsporného živobytí.

Oslovení starostové se zároveň v 94,7 % shodli, že je nutné, aby dlužník uhradil alespoň část svých dluhů. Pro většinu starostů je důležité, aby dlužník prokázal, že se snažil podle svých možností své dluhy odpovědně řešit. 

Otázka z ankety: Za jakých podmínek je správné odpustit člověku v insolvenci dluhy?

Zdroj: InsolCentrum

Otázka z ankety: Jak důležité je, aby dlužník, který žádá o oddlužení prokázal, že se snažil podle svých možností závazky odpovědně řešit (navyšovat příjmy, šetřit výdaje, konsolidovat půjčky, komunikovat s věřiteli atp.)?

Zdroj: InsolCentrum

Podle stanoviska starostů je hlavní problém v důvodech vzniku dluhů, v nezodpovědnosti některých dlužníků i praktikách některých prodejců a finančních institucí. Z ankety vyplynulo, že 43,1 % starostů vnímá jako prvotní impuls dluhových problémů svých občanů jejich vlastní nezodpovědnost, 34,6 % starostů vidí původ v malé finanční gramotnosti dlužníků, 14,5 % starostů shledali problém v hmotné a sociální nouzi svých občanů a 7,8 % starostů zaznamenalo nekalé praktiky věřitelů, které přivedly jejich občany do dluhu.

Otázka z ankety: Co mohlo být podle Vašeho názoru prvotním impulsem vzniku dluhových problémů většiny dlužníků ve Vaší obci/městě?

Zdroj: InsolCentrum

Stát dává signál, že se dluhy nemusí platit. Snadné oddlužení snižuje motivaci poctivých dlužníků a zároveň téměř nabádá k zadlužování a neplacení dluhů. Je důležité si uvědomit, že za nesplacené dluhy jednoho zaplatí nakonec všichni. Zásadním problémem v snižování podmínek oddlužení může být skokový zlom v platební morálce občanů. Nesplácení svých dluhů se nesmí stát standardem, který často v rodinách přebírají další generace. Takto neuvážená pomoc dlužníkům může jen uškodit. Stát není schopen reflektovat názory starostů, které znějí jasně, a to evokuje něco shnilého ve státě českém.

Autor: Ing. Kateřina Schwarzová

InsolCentrum s.r.o., společnost zabývající se zpracováním insolvenčních dat a jejich ekonomických i sociologických souvislostí