Věřitele by mělo zajímat, co se s jejich bývalými pohledávkami děje

15.lis 2021

Věřitelem se může stát opravdu kdokoliv. Ať už dobrovolně, nebo nedobrovolně. Mezi ty dobrovolné věřitele řadíme všechny ty, kteří poskytují půjčky a úvěry či umožňují nákup na splátky. Jednoduše je to jejich náplní podnikání. Oproti tomu se věřiteli stávají i ti, kteří o to vůbec nestojí. Ať už se jedná o dodavatele zboží či služeb, kterým zákazníci nezaplatí faktury např. za internet, telefon, elektřinu, faktury mezi podnikateli apod., ale může se jednat i o fyzické osoby. Zde je možné si představit půjčku kamarádovi nebo příbuznému, poslední dobou se rozmáhají dluhy nájemníků, které musí hradit jejich sousedé, čímž se stávají také věřiteli.  

Snahou všech věřitelů je pohledávky vymoci. Někdy stačí dluh pouze upomenout a je to vyřešeno, jindy k úspěchu nevede ani celá řada úkonů. Můžete sice mít v ruce papír, mnohdy i rozhodnutí soudu, že vám má někdo něco uhradit, ale to ještě neznamená, že tak dotyčný učiní. Zřejmě i proto se řada věřitelů uchyluje k prodeji svých pohledávek. Získají tím alespoň nějaké procento z celkové výše pohledávky a na peníze nemusí čekat.

Někteří věřitelé, zejména zvučných jmen, chtějí mít přehled, co se s jejich pohledávkami děje, proto je neprodávají vůbec, nebo pouze ve stádiu, kdy opravdu již selhaly všechny pokusy dlužnou částku vymoci. Uvědomují si případné reputační riziko, z toho důvodu pohledávky prodávají pouze ověřeným partnerům. Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur prezentoval na Fóru věřitelů výsledky průzkumu, který si asociace nechala zpracovat právě na téma reputačního rizika. Z průzkumu vyplynulo, že pro 50 procent respondentů není cena rozhodující, vybírají partnery s dobrou pověstí. Řada věřitelů si nového vlastníka řádně prolustruje, někteří noví majitelé musí garantovat dobré a zodpovědné zacházení s jejich klienty. U 13 procent respondentů je však cena rozhodující. V obdobném průzkumu, realizovaném napříč evropskými finančními institucemi, zpracovaném Hoist Finace, byla pro 85 procent respondentů ochrana jejich reputace důležitější, než prodejní cena.

Stěžovatelům vždy mimo jiného také doporučujeme dát původnímu věřiteli zprávu o tom, jak se nový majitel chová vůči jejich současným či bývalým klientům.

-red-