Stát zakázal exekuce dětských dluhů, kterých většinu sám spustil

03.kvě 2021

Senát 26. dubna potvrdil novelu občanského zákoníku, která má zamezit vzniku a vymáhání dluhů dětí přenesením odpovědnosti na rodiče, či zákonné zástupce. Měla by více chránit děti před exekucemi, které jsou v drtivé většině vedeny za pokuty nebo nezaplacené poplatky od podniků a institucí zřízených státem nebo městy. Jako důvod k nařizování dětských exekucí úředníci uvádějí zákonnou povinnost chovat se s péčí řádného hospodáře. Vymáhání může být ovšem vedeno proti rodičům a nemusí končit exekucí. Vedle špatné legislativy je tak často na vině formální postup úředníků a jejich nezpůsobilost vymáhat pohledávky podle konkrétní situace jednotlivých případů. Nikoli jen alibisticky podle „pohodlného“ zákona.

Dětských dlužníků není mnoho, což je logické, protože nezletilí neuzavírají často smluvní vztahy, ze kterých by dluhy mohly vzniknout. V praxi mimosoudního inkasa pohledávek velkých korporací se s dětskými dlužníky setkáváme výjimečně, v jednotkách případů na 100 tisíc pohledávek za rok. Jde o dluhy, kde se rodiče schovávají před placením za svoje děti. Firmy ale dbají na dobrou pověst, takže jednáme pouze se zákonným zástupcem, každý případ posuzujeme individuálně a hledáme vhodné řešení. Soukromé firmy jen nerady přistupují k uplatnění pohledávky před soudem a exekuce dětí prakticky nepřichází v úvahu. Jejich nominální hodnota je nízká, zato reputační riziko vysoké.

Pohledávky municipalit za pokuty, nebo poplatky také nejsou vysoké, maximálně v řádu tisícovek. Ale právní a soudní výlohy spolu s úroky z prodlení je dokáží mnohonásobně navýšit. Exekuce velké částky mladého člověka pošle do dluhové pasti, ze které se nemusí nikdy dostat. V současnosti je v exekuci zhruba 2800 neplnoletých dětí, proti kterým je vedeno na 3700 řízení.

U některých komerčních smluv, například dětských bankovních nebo telefonních účtů, se v praxi už většinou postupuje v duchu navrhované právní úpravy. Nezletilí jsou účastníkem řízení a právní i morální odpovědnost za vztahy nesou jejich rodiče, nebo ustanovení zástupci. Vedení velkých firem se také musí chovat s péčí řádného hospodáře a dbát na dodržování závazků svých zákazníků, i když jsou nezletilí. Ale v případě pohledávky u dětského zákazníka ji vymáhají po rodiči, který smlouvu uzavřel. Ze všech dluhů po splatnosti, které každoročně vzniknou, se většina vyřeší smírnou cestou. Jen velkým retailovým firmám ročně vznikají miliony pohledávek a většina je vymáhána mimosoudně. Až do exekuce se dostalo v loňském roce na 400 tisíc pohledávek. Je to vysoké číslo, ale v poměru vůči všem vzniklým pohledávkám ukazuje, že věřitelé hned nesahají po exekuci. Nejen vůči dětem, ale ani vůči dospělým.

Jakub Zetek, M.B.A. Finance, člen skupiny MBA Consult