Dětské dluhy končí. Ručit bude zákonný zástupce

05.bře 2021

Konec dětských dluhů! Chtělo by se říct konečně. Přes dva roky se o tomto tématu diskutovalo a ač se shodovali naprosto všichni, že by děti neměly být zatíženy při vstupu do dospělosti dluhy a odpovědnost by měli nést rodiče či zákonní zástupci, až dnes poslanci schválili omezení vzniku a vymáhání těchto dluhů. 

Vládní novela občanského zákoníku má stanovit, že vymáhání peněžitých dluhů dětí bude možné jen do výše majetku jedince ke dni, kdy dovršil 18. narozenin. Obdobně také ohraničuje vymáhání smluvních pokut. O tuto novelu se velmi zasadil poslanec Patrik Nacher a poslankyně Kateřina Valachová. 

Aby ani veřitelé nepřišli zkrátka, novela současně zavádí ručení zákonného zástupce za dluhy, které přesahují jmění nezletilého. Bude se to týkat případů, kdy dluhy vzniknou na základě právního jednání, k němuž dal zákonný zástupce souhlas nebo které učinil za dítě. 

Škodu, kterou způsobí dítě mladší 13 let, má podle novely hradit ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Z tohoto pravidla zavádí návrh dvě výjimky, a to pokud škodu způsobí na základě úmyslného trestného činu, nebo pokud to dovolí jeho majetkové poměry. Jde například o případ, kdy dítě zdědí rozsáhlé jmění.

Novela zároveň ukládá posílat obsílky i nezletilým starším 15 let, tedy nikoliv pouze jejich zákonným zástupcům.

Předlohu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Foto: Sarah Pflug from Burst