Noční volání


Celá řada stížností a dotazů na inkasní agentury směřuje na dobu, ve které mohou inkasní agentury dlužníky kontaktovat. Jsou doloženy pokusy kontaktovat dlužníky okolo jedné hodiny ranní, či ve čtyři hodiny ráno apod., což zásadně odporuje standardním praktikám. Inkasní agentury, které jsou členy Asociace inkasních agentur (AIA), musí dodržovat Etický kodex, ve kterém je jasně uvedeno:

Z pohledu Etického kodexu je nepřípustné: 4) domáhat se osobního jednání s dlužníky v době nočního klidu

Noční klid je v Česku definován jako období mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. 

Členové AIA jsou za porušení Etického kodexu přísně trestání a mohou být až vyloučeni. Členství je však dobrovolné a bohužel stále existuje celá řada inkasních agentur stojících mimo Asociaci inkasních agentur, které nejsou vázány žádnými pravidly. A zejména na tyto inkasní agentury přichází stížnosti, a to nejen na nedodržování nočního klidu.